Jag talar inte om mysteriet utan om detta lilla universum, människan, och hennes
längtan efter att omfamna det stora universum, att ikläda sig oändligheten.

Ord: ADONIS
Foto: Berit Gabrielsson(c)